dzienny dom seniora

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE SENIOR+ NA 2022 ROK

Samorządy, które wezmą udział w konkursie, mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie działania już istniejących ośrodków. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie jst (tj. gminy, powiaty i województwa), których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury […]