Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Wiedza to potęga

Nazwa wnioskodawcy
FUTURE AGNIESZKA GORZYŃSKA
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 30-06-2018
Opis projektu
Projekt obejmuje wsparciem:
- 24 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dalachowie i Szkoły Podstawowej w Jaworznie,
- 330 uczniów z szkół objętych wsparciem.
Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje:
- metody rozwoju intelektualnego,
- zasady rysowania map myślowych,
- techniki pamięciowe,
- ćwiczenia na koncentrację i kreatywność,
- techniki relaksacyjne,
- omówienie autorskich scenariuszy zajęć,
- prezentacja eksperymentów i doświadczeń naukowych z zakresu fizyki, przyrody, chemii.
Osoba do kontaktu
Agnieszka Gorzyńska
bystrzak@bystrzak.org
888735594 Beata Staszczyszyn
Beata.staszczyszyn@dobry-projekt.pl
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0015/16-00
Całkowita wartość projektu
428 577,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
407 148,62 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Rudniki

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl