Tytuł projektu: Akademia kompetencji cyfrowych

Nazwa wnioskodawcy
EUROSOLUTIONS JAN DYMEK
Okres realizacji projektu
od: 01-09-2017
do: 31-08-2018
Opis projektu
Przedmiotem projektu są szkolenia komputerowe DIGCOMP dla 330 osób dorosłych (+18). Wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji zdefiniowanych w standardzie wymagań zgodnie z ramą DIGCOMP.
Osoba do kontaktu
Jan Dymek
eurosolutions.chodziez@gmail.com
672152326
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia komputerowe
Działanie
9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
Nr wniosku
RPOP.09.03.00-16-0061/16-00
Całkowita wartość projektu
969 375,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
872 437,50 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl