Tytuł projektu: Rozwój i edukacja II

Nazwa wnioskodawcy
POWIAT OLESKI
Okres realizacji projektu
od: 29-05-2017
do: 30-04-2019
Opis projektu
Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu oraz do nauczycieli tej placówki. Placówka realizuje kształcenie ogólne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi demoralizacją i groźbą przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty.
Projekt obejmuje wsparciem:
- zajęcia uzupełniające ofertę szkoły dla uczniów,
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zakładanych form wsparcia i prowadzenia wsparcia już po zakończeniu projektu.
Osoba do kontaktu
Anna Cecota
a.cecota@powiatoleski.pl
34 359 78 33 Agnieszk Karlak-Bartkowska
a.bartkowska@powiatoleski.pl
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0010/16-00
Całkowita wartość projektu
192 450,81 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
178 850,81 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Olesno

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl