Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób starszych, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa opolskiego

Nazwa wnioskodawcy
DOM OPIEKI DESIDERATA TERESA EWA WĄCZEK, FRANCISZEK WĄCZEK S.C.
Okres realizacji projektu
od: 31-05-2021
do: 30-06-2022
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest organizacja i rozwój usług opiekuńczych na terenie województwa opolskiego nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez działalność DO Desiderata w Praszce.
Projekt składa się z 2 modułów.
• W module I 24 os. (K i M) niesamodzielne, w szczególności niepełnosprawne ruchowo, które niepełnosprawność nabyły w wyniku choroby lub wypadku, otrzymają kompleksowe wsparcie opiekuńczo-rehabilitacyjno-aktywizacyjne w postaci 1 miesięcznego (całodobowego pobytu) turnusu usprawniająco-aktywizującego.
• W module II wsparcie skierowane zostanie do 60 os. (K i M) po 60 r.ż. zagrożonych wykluczeniem społ. ze względu na problemy zdrowotne związane z nietrzymaniem moczu, jak również zespoły otępienne i zaburzenie procesów poznawczych. Dla osób tych przygotowane zostanie wsparcie diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, aktywizacyjne w postaci 1 miesięcznego turnusu dziennego pobytu.
Osoba do kontaktu
Marta Zamorowska
martazamorowska@wp.pl
608621964
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • osoby niesamodzielne
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0050/20-00
Całkowita wartość projektu
409 640,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
387 109,80 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl