Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu.

Nazwa wnioskodawcy
MIASTO OPOLE
Okres realizacji projektu
od: 04-10-2020
do: 30-11-2022
Opis projektu
Projekt przewiduje dwa rodzaje działań:
1. na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze
2. wsparcie pieczy zastępczej.
W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i przeżywają różnego rodzaju zagrożenia społeczne.
W ramach projektu przewidziano zadania:
1. WYJAZDY AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNE - KOLONIE LETNIE I FERIE ZIMOWE.
2. WYJAZDY INTEGRACYJNE Z UDZIAŁEM DZIECI, RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ORAZ ICH DZIECI BIOLOGICZNYCH.
3. WARSZTATY SPOŁECZNO-INTEGRACYJNE I KONKURS PLASTYCZNY
4. KONSULTACJE I POMOC PRAWNA
5. SPOTKANIA INTEGRACYJNE ŚRODOWISKA PIECZY ZASTĘPCZEJ I RODZIN PRZEZYWAJACYCH PROBLEMY OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE
6. KAMPANIE PROMUJĄCE RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE - Pikniki na rzecz rodzicielstwa zastępczego i konferencja nt. rodzicielstwa zastępczego

Realizatorem zadań będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR).
Osoba do kontaktu
Joanna Kucharska
joanna.kucharska@um.opole.pl
77 44 61 551
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza
  • usługi opiekuńczo-wychowawcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0029/20-00
Całkowita wartość projektu
355 075,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
335 545,87 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl