Tytuł projektu: Czas na START

Nazwa wnioskodawcy
PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2016
do: 30-04-2017
Opis projektu
Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72 osoby. Projekt polega na aktywizacji społecznej i zawodowej oraz poprawie dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. poprzez:
- poradnictwo psychologiczne i doradztwo grupowe;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy.
Osoba do kontaktu
Jan Olszewski
janekolszewski@gmail.com
606259955
Grupy docelowe
 • Bezrobotni
 • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
 • doradztwo
 • poradnictwo psychologiczne
 • staże
 • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0018/15-00
Całkowita wartość projektu
904 277,70 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
858 677,70 [PLN]
Lokalizacja projektu
 • gmina Kędzierzyn-Koźle
 • gmina Cisek
 • gmina Pawłowiczki
 • gmina Byczyna
 • gmina Wołczyn
 • gmina Krapkowice
 • gmina Dobrodzień
 • gmina Gorzów Śląski
 • gmina Zębowice
 • gmina Łubniany
 • gmina Murów
 • gmina Niemodlin
 • gmina Popielów
 • gmina Tułowice
 • gmina Lubrza
 • gmina Prudnik
 • gmina Jemielnica

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl