Tytuł projektu: Opolskie przeciw COVID–19

Nazwa wnioskodawcy
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Okres realizacji projektu
od: 01-02-2020
do: 01-02-2021
Opis projektu
Celem projektu jest objęcie wsparciem podmioty, które z uwagi na profil swojej działalności są na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa.
Działania zaplanowane w projekcie mają za zadanie ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców województwa opolskiego.
Przedmiotem projektu będą zakupy :
• środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji,
• sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niezbędne roboty budowlane.

Osoba do kontaktu
Izabela Damboń-Kandziora
i.dambon@opolskie.pl
77 44 82 161
Grupy docelowe
  • Pracujący
Zagadnienia kluczowe
  • koronawirus COVID – 19
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0028/20-00
Całkowita wartość projektu
37 506 796,95 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
35 443 923,11 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl