Tytuł projektu: Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice

Nazwa wnioskodawcy
Optima s.c.
Okres realizacji projektu
od: 01-09-2016
do: 30-06-2018
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 462 uczniów oraz 32 nauczycieli 6 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin Kamiennik i Pakosławice. W jego ramach będą realizowane m.in.:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
- zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań;
- lekcje oparte na metodzie eksperymentu;
- szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe.
Ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne do szkół.
Osoba do kontaktu
Ewa Sawicka
ewa@optima.opole.pl
608394039
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0051/15-00
Całkowita wartość projektu
1 345 257,60 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 267 457,60 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Kamiennik
  • gmina Pakosławice

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl