Tytuł projektu: Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.

Nazwa wnioskodawcy
KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU
Okres realizacji projektu
od: 01-01-2017
do: 28-02-2019
Opis projektu
Projekt adresowany jest do kobiet poniżej 35 roku życia oraz dzieci do lat 2.
Projekt oferuje:
- wsparcie w zakresie specjalistycznego poradnictwa m.in. psychologicznego, dietetycznego czy fizjoterapeutycznego;
- specjalistyczną diagnostykę w ramach badań prenatalnych
- opiekę oraz kompleksową rehabilitację w przypadku wykrycia wad rozwojowych;
- edukację zdrowotną dotyczącą prawidłowego rozwoju dziecka;
- poradnictwo żywieniowe dzieci z zaburzeniami odżywiania;
- konsultacje psychologiczne rodziców i dzieci;
- szczepienia dzieci przeciw pneumokokom;
- szkolenia dla personelu świadczącego usługi medyczne;
Osoba do kontaktu
Iwona Knap
iknap@ginekologia.opole.pl
77 454 54 01
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • badania prenatalne
  • szczepienia przeciw pneumokokom
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0038/16-00
Całkowita wartość projektu
4 942 234,42 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
4 670 411,51 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole
  • powiat nyski
  • powiat opolski
  • powiat prudnicki

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl