Tytuł projektu: "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu.

Nazwa wnioskodawcy
MIASTO OPOLE
Okres realizacji projektu
od: 30-05-2018
do: 31-12-2020
Opis projektu
W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne. Odrębne działania zostaną podjęte w celu wsparcia pieczy zastępczej.
W tym zakresie dla osób/ rodzin z problemami wychowawczymi i/lub będących w systemie pieczy zastępczej zaplanowano realizację elementów wsparcia prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności.
W ramach projektu przewidziane są zadania takie jak:
- wyjazdy integracyjne z udziałem dzieci, rodziców zastępczych i rodziców biologicznych oraz wyjazdowa i stacjonarna akademia rodzica,
- wyjazdy aktywizacyjno-intergracyjne,
- rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu tj.:
1. stworzenie mobilnych gabinetów terapeutycznych,
2. szkolenia zawodowe dla kadry placówek wsparcia dziennego,
3.prowadzenie terapii i zajęć ruchowo-artystyczno -językowych,
4. rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla młodzieży,
5. wycieczki dla dzieci w kierunku rozwoju zainteresowań i integracji.

Osoba do kontaktu
Katarzyna Pawlak
katarzyna.pawlak@um.opole.pl
774461558
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0020/17-00
Całkowita wartość projektu
1 785 216,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 687 029,12 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl