Tytuł projektu: Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu

Nazwa wnioskodawcy
Miasto Opole
Okres realizacji projektu
od: 01-01-2017
do: 28-02-2018
Opis projektu
Rozwój usług opiekuńczych w Opolu dla 50 osób m.in. poprzez :
- usługi opiekuńcze na rzezcz osób starszych lub niepełnosprawnych (usługi pielęgnacyjne, pomoc w czynnościach gospodarczych, załatwianu spraw biżących);
- rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności (bezpłatne dowożenie posiłków).
Osoba do kontaktu
Małgorzata Stelnicka
malgorzata.stelnicka@um.opole.pl
77 446 15 50
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0014/16-00
Całkowita wartość projektu
1 633 765,20 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 543 908,10 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl