Tytuł projektu: Czas zdrowia - opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim

Nazwa wnioskodawcy
GABINET SENIORA Kompleksowe Usługi Medyczne. Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz WANTUŁA
Okres realizacji projektu
od: 01-11-2016
do: 30-06-2017
Opis projektu
W ramach projektu wsparcie zostaną objęte osoby starsze poprzez następujące m.in. działania:
- domowa opieka medyczna,
- teleopieka medyczna,
- szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej,
- sprawowanie teleopieki nad pacjentem,
- zakup urządzeń do teleopieki dla pacjentów.
Osoba do kontaktu
Tomasz Wantuła
tomasz.wantula@orange.pl
509053375
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0001/16-00
Całkowita wartość projektu
201 540,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
190 455,29 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Kędzierzyn-Koźle

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl