Tytuł projektu: Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim.Etap II.

Nazwa wnioskodawcy
OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 30-05-2018
Opis projektu
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby starsze, w tym niesamodzielne pozostające w domu w wyniku choroby poprzez działania m.in.:
- usługi opiekuńczo –pielęgniarskie w warunkach domowych osoby starszej i schorowanej
- warsztaty dla opiekunów faktycznych z zakresu tematyki medycznej
- rehabilitacja osób starszych
- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb
świadczących usługi zdrowotne w formie opieki
domowej
Osoba do kontaktu
Małgorzata Bilińska
info@rehabilitacjaopole.pl
609649867
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0057/16-00
Całkowita wartość projektu
453 600,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
428 652,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl