IN VITRO POMOŻE W LECZENIU BEZPŁODNOŚCI W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

Nawet 250 par będzie mogło skorzystać z pierwszego w regionie opolskim wojewódzkiego programu diagnostyki i leczenia niepłodności.

To decyzja zarządu województwa, który w ten sposób odpowiada na potrzeby mieszkanek i mieszkańców regionu cierpiących na niepłodność. Coraz więcej par boryka się z takim problem, a niska dzietność jest od lat palącym problemem naszego regionu. Programy, które będą realizowane w latach 2023-2024, mają także na celu zabezpieczenie płodności osób chorych onkologicznie.

Będą one kosztować w sumie 3 mln zł, z czego 2 mln zł zabezpieczy budżet województwa na przyszły, 2023 rok.  Aby programy mogły ruszyć, potrzebna jest jeszcze pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Kto będzie mógł skorzystać z programów? Grupą docelową będą pary, mieszkańcy naszego regionu, spełniające poniższe kryteria:

  • co najmniej przez 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę;
  • są osobami pełnoletnimi w wieku prokreacyjnym;
  • pozostają w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
  • bez zdiagnozowanej lub ze zdiagnozowaną niepłodnością;
  • ponadto z programu będą mogły skorzystać osoby młode przed rozpoczęciem leczenia (chemioterapia lub radioterapia), w celu zabezpieczenia płodności na późniejszy czas.

Według szacunków z tego rodzaju wsparcia będzie mogło skorzystać  nawet 250 par dotkniętych problemem niepłodności.

– Wierzę, że w 2023 roku wiele par będzie mogło spełnić swoje wielkie marzenie o posiadaniu dziecka – powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

W przyszłym tygodniu, 20 grudnia, podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni będą przyjmować budżet na rok 2023.

opolskie.pl