KANGURZYCA I PIECZUSIE!

Kangurzyca będzie promować rodzicielstwo zastępcze. Maskotki trafiły już do instytucji, zajmujących się pomocą w adopcji.

1800 małych maskotek będzie pomagać w promocji pieczy zastępczej. Urocze „Pieczusie” mają zwrócić uwagę na potrzeby dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i wspomóc integrację z lokalną społecznością. Maskotki będą wręczane dzieciom podczas ich odbioru z domu rodzinnego. Do zabawek dołączą maskotki giganty i przebranie sympatycznej kangurzycy. Te natomiast towarzyszyć będą dzieciom podczas stresujących doświadczeń. Panuje się także ich wykorzystanie m.in. podczas pikników na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

– Kangurzyce to jedynie cześć dużego projektu, w którym uczestniczą gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Mamy wielu partnerów, 42 zadania, a wartość to 12 milinów złotych. Na poziomie gminy działamy w zakresie prewencyjnym wobec rodzin mających problemy, a powiatu, jak chodzi o pieczę zastępczą. Szerzymy idee rodzicielstwa zastępczego, którego bardzo brakuje w województwie opolskim, a jest ważne z punktu widzenia dzieci pozbawionych domu rodzinnego – mówi Agnieszka Gabruk, zastępca  dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu.

– Piękna idea. Cieszę się, że są ludzie, którzy zajmują się tak ważną sprawą. Częstokroć wiąże się to z poświęceniem życia prywatnego. Działają oni w miejscu swojego zamieszkania  – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Regionalny Ośrodek Polityki Regionalnej w Opolu prowadzi kampanię m.in. na rzecz małżeństw, które zdecydują się być rodzicami zastępczymi. To także chęć zmiany sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół niego.

Maskotki trafią do wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie opolskim. Pomysłodawcy maskotki zaznaczają, że kangurzyca ma kieszeń, w której nosi potomstwo, dlatego właśnie to zwierzę zostało wybrane za symbol rodziny.

– Symboliczna kangurzyca wskazuje, jaka ważna jest rola mamy w wychowywaniu dzieci. Dzieciom trzeba pomagać, a wsparcia trzeba udzielać również rodzicom – dodaje wicemarszałek Roman Kolek.

Kampania jest realizowana w  ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

 

VR