Przybędzie miejsc w żłobkach dzięki unijnemu dofinansowaniu

Ponad 200 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych przybędzie w woj. opolskim. Utworzą je przedsiębiorcy, którzy sięgnęli po unijne dotacje na tworzenie takich miejsc. Zarząd województwa właśnie zaakceptował osiem projektów do dofinansowania.

Wsparcie, które otrzymają przedsiębiorcy, przyznane zostało w ramach naboru na tzw. infrastrukturę usług społecznych, wpisującego się w program „Opolskie dla Rodziny”. Zakładał on możliwość tworzenia żłobków, w tym przyzakładowych, czy klubów dziecięcych przez przedsiębiorców.

Z projektów firm, którym zarząd województwa przyznał unijne wsparcie, wynika że miejsca opieki dla maluchów w wieku do 3 lat (w placówkach zupełnie nowych albo rozbudowywanych) powstaną m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach. Przedsiębiorcy, którzy dostali dofinansowanie na ich utworzenie, chcą wykorzystać unijne pieniądze m.in. na zakup wyposażenia i sprzętu, przebudowę i rozbudowę budynków na potrzeby żłobków czy klubów dziecięcych, a nawet na budowę nowych obiektów, które mają być miejscami opieki dla dzieci.

– Finansowanie tego rodzaju inwestycji wspiera nasze działania w programie „Opolskie dla rodziny”. Projekty, które będą w ramach tego naboru realizować przedsiębiorcy, nie tylko przyczynią się do utworzenia miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu, ale mają też służyć godzeniu życia zawodowego i prywatnego ich rodzicom – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Ogółem zarząd województwa opolskiego przyjął do dofinasowania w ramach tego naboru osiem z 15 złożonych projektów firm. Całkowita wartość tych ośmiu projektów to ponad 8,2 mln zł, a wartość przyznanego na nie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowania to ponad 4,2 mln zł. Największe przyznane w tym naborze dofinansowanie dla jednej firmy wyniosło prawie 800 tys. zł, a najniższe – 115,2 tys. zł.

W puli na cały nabór było nieco ponad 18 mln zł. – W związku z tym, że wykorzystanych zostało mniej pieniędzy, niż zakładaliśmy i pojawiły się oszczędności, to na listopad planujemy kolejny nabór na ten cel. Zachęcamy przedsiębiorców, by sięgnęli po te pieniądze – mówi dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru na infrastrukturę usług społecznych dotyczącego tworzenia żłobków czy klubów dziecięcych firmy działające na terenie woj. opolskiego mogły składać od 8 do 15 maja.Można w nim było dostać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie miejsc, które przyczynią się do rozwoju usług opieki nad dziećmi do lat 3, czyli np. żłobków – w tym przyzakładowych, oddziałów żłobkowych czy klubów dziecięcych. Pieniądze można w nim też było pozyskać na usługi opieki dla dzieci do lat 6 świadczone w ramach tzw. alternatywnych form opieki dziennej.

O dofinansowanie mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie woj. opolskiego. To kolejny nabór, który udało się rozstrzygnąć wcześniej, niż zakładano: w sierpniu, a nie październiku, jak zapisano w regulaminie.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano w tym ponad 160 mln euro.

Do tej pory w latach 2014-2020 podległe samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło dziesięć naborów dla firm. Osiem z nich już rozstrzygnięto. Wśród rozstrzygniętych były nabory na: wprowadzanie w przedsiębiorstwach nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych; nowe usługi i produkty w MSP na obszarach przygranicznych; dwa nabory na innowacje; nabór na podniesienie efektywności energetycznej dla firm; nabór na współpracę gospodarczą i promocję (np. udział w targach i misjach) oraz dwa nabory na infrastrukturę usług społecznych: na tworzenie całodobowych i dziennych domów seniora oraz na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych czy na usługi opieki dla dzieci do lat 6 świadczone w ramach tzw. alternatywnych form opieki dziennej.