Tytuł projektu: Domowa opieka geriatryczna w powiecie brzeskim!

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0012/16-00
Nazwa wnioskodawcy
MEDSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu
345 781,25 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
326 763,28 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2016
do: 31-12-2017
Lokalizacja projektu
powiat brzeski, gmina Brzeg, gmina Skarbimierz, gmina Grodków, gmina Lewin Brzeski, gmina Lubsza, gmina Olszanka,
Osoba do kontaktu
Maciej Otrębski
maciej.otrebski@gmail.com
77 416 80 81
Opis projektu
W ramach projekty wsparciem zostanie skierowane do osób w podeszłym wieku z niepełnosprawnościami, w tym również osób
bezpośrednio po wypisie z oddziałów szpitalnych (geriatrycznego, internistycznego, neurologicznego i innych) poprzez m.in. następujące działania:
- utworzenie zespołu terapeutycznego, zajmującego się leczeniem, opieką i rehabilitacją osób w podeszłym wieku
- szkolenia dla personelu medycznego
- zakup sprzętu medycznego - sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - na potrzeby realizacji działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka
  • rehabilitacja

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl