Tytuł projektu: Po – MOC dla rodzin - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0008/15-00
Nazwa wnioskodawcy
Spółdzielnia Socjalna "Parasol"
Całkowita wartość projektu
689 677,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
651 678,40 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-06-2016
do: 30-06-2017
Lokalizacja projektu
powiat nyski, gmina Nysa,
Osoba do kontaktu
Marzena Głogowska-Szukszto
marzenagsz@o2.pl
602767926
Opis projektu
Projekt zakładawsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, m.in. poprzez:
- asystenturę rodzinną
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie (mobilna praca specjalistów wraz z towarzyszeniem przy załatwianiu spraw)
- terapię i mediację,
- organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl