Tytuł projektu: Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0004/16-00
Nazwa wnioskodawcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
Całkowita wartość projektu
739 477,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
698 806,23 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-10-2016
do: 31-10-2019
Lokalizacja projektu
powiat brzeski, gmina Brzeg,
Osoba do kontaktu
Sebastan Matuszewski
mops@brzeg.pl
77 416 99 93
Opis projektu
Zwiększenie i rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Brzegu poprzez:
- usługi opiekuńcze;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- teleopieka;
- poradnictwo;
- usługi asystenckie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami.
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka
  • pielęgnacja

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl