nabór wniosków

MARSZAŁKOWSKIE TALENTY 2022 – RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Od poniedziałku 1 lutego można składać wnioski o stypendia dla osób dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Nabór potrwa do końca miesiąca. To ważna informacja dla tych mieszkańców województwa, którzy jako osoby fizyczne zamierzają realizować projekty i przedsięwzięcia artystyczne w opisanych poniżej dziedzinach. Stypendia będą przyznawane w trzech kategoriach: stypendia […]

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE SENIOR+ NA 2022 ROK

Samorządy, które wezmą udział w konkursie, mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie działania już istniejących ośrodków. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie jst (tj. gminy, powiaty i województwa), których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury […]