Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Rehabilitacja medyczna, w tym rehabilitacja urologiczna i uroginekologiczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nazwa wnioskodawcy
MEDISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 05-02-2022
do: 31-05-2023
Opis projektu
W ramach projektu zaplanowano usługi zdrowotne - rehabilitację medyczną, w tym rehabilitację urologiczną i uroginekologiczną oraz działania świadomościowe skierowane do os. starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia os. starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz personelu służb świadczących usługi zdrowotne, mieszkających w rozumieniu KC teren woj. opolskiego. Realizacja projektu ma za zadanie poprawić jakość życia coraz liczniejszej grupy os. w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów, występuje istotny stopień niepełnosprawności określony zgodnie z metodologią Barthel w przedziale od 0 do 80 punktów. Wsparcie zostanie skierowane do 20 pacjentów (15K, 5M). Usługi zdrowotne kierowane będą wyłącznie do os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. Projekt będzie realizowany na terenie woj. opolskiego w terminie 02.05.2022-30.04.2023 r.
Osoba do kontaktu
Marzena Szymborska-Nowak
m.szymborska@zaga.pl
774 82 12 95
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • działania świadomościowe
  • osoby niesamodzielne
  • usługi rehabilitacyjne
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0039/21-00
Całkowita wartość projektu
391 250,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
369 731,25 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl