Tytuł projektu: Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego

Nazwa wnioskodawcy
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO/REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI
Okres realizacji projektu
od: 01-07-2016
do: 28-08-2017
Opis projektu
W projekcie wsparciem zostanie objętych 107 szkół podstawowych i 5000 uczniów uczęszczających do tych szkół na terenie województwa opolskiego oraz nie mniej niż 413 nauczycieli z tego samego obszaru.
W ramach projektu przewiduje się m.in.:
- zajęcia eksperymentalno-doświadczalne dla uczniów;
- warsztaty i zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej: Muzeum Śląska Opolskiego, PNiEC/Krasiejów, Teatr Lalki i Aktora;
- zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów SP;
- zajęcia z zakresu kompetencji obywatelskich;
- zakup wyposażenia pracowni;
- kursy i szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli;
- studia podyplomowe dla nauczycieli.
Osoba do kontaktu
Iwona Tkacz
itkacz@rzpwe.opolskie.pl
77 457 98 95
Grupy docelowe
 • Uczniowie
 • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
 • studia podyplomowe dla nauczycieli
 • szkolenia dla nauczycieli
 • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0064/15-00
Całkowita wartość projektu
4 573 395,90 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
4 344 675,90 [PLN]
Lokalizacja projektu
 • powiat głubczycki
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
 • powiat kluczborski
 • powiat namysłowski
 • powiat nyski
 • powiat oleski
 • powiat prudnicki
 • gmina Brzeg
 • gmina Skarbimierz
 • gmina Grodków
 • gmina Lubsza
 • gmina Olszanka
 • gmina Jemielnica
 • gmina Kolonowskie
 • gmina Leśnica
 • gmina Strzelce Opolskie
 • gmina Ujazd
 • gmina Zawadzkie

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl