Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "Bezpieczny i zdrowy Senior"

Nazwa wnioskodawcy
STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "SCOB" MARCIN RĘKAWEK
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2021
do: 31-01-2023
Opis projektu
W projekcie przewidziano zadania: usługi telemedycyny dla 150 osób starszych 82-K 68-M (uczestników projektu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych). Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, jakim jest umożliwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości ich życia.
Osoba do kontaktu
Jolanta Bińczycka
bjola4@o2.pl
507060017
Grupy docelowe
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • osoby niesamodzielne
  • telemedycyna i teleopieka dla osób starszych
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0023/21-00
Całkowita wartość projektu
454 500,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
429 502,50 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl