Tytuł projektu: Zdrowy Senior

Nazwa wnioskodawcy
SPECJALISTYKA 24 - "KARDIOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Okres realizacji projektu
od: 01-09-2020
do: 30-09-2021
Opis projektu
Celem projektu jest jest umożliwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości ich życia.
W projekcie przewidziano zadania:
• usługi telemedycyny dla 360 osób starszych (uczestników projektu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych).
Osoba do kontaktu
Mateusz Grabelus
kardiologia.so@op.pl
530808464
Grupy docelowe
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0005/20-00
Całkowita wartość projektu
399 375,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
377 409,35 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl