Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do kompleksowych usług zdrowotnych na terenie województwa opolskiego.

Nazwa wnioskodawcy
MEDSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 01-09-2018
do: 31-07-2019
Opis projektu
Projekt dotyczy rozwoju usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami zamieszkujących na obszarze woj.opolskiego.
Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz personelu służb świadczących usługi zdrowotne zamieszkujących teren woj.opolskiego- w szczególności m.Opola oraz Brzeg.
Wsparciem zostanie objętych 6 pacjentów, 10 osób stanowiących personel służb świadczących usługi zdrowotne i społeczne. W ramach niniejszego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług zdrowotnych nad osobami starszymi,w tym z niepełnosprawnościami.
Osoba do kontaktu
Beata Staszczyszyn
Beata.staszczyszyn@dobry-projekt.pl
77 416 80 81
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • rehabilitacja medyczna
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0021/18-00
Całkowita wartość projektu
344 875,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
325 906,87 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole
  • gmina Brzeg

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl