Tytuł projektu: S.M.A.R.T – Socjoterapia Mobilna, Aktywizacja Rodzin i Terapia

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ"
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2018
do: 31-05-2021
Opis projektu
Projekt ma na celu realizację dobrze funkcjonującego modelu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, socjalne, życiowe, zagrożone ograniczeniem lub utratą praw do opieki nad dzieckiem. Fundacja dostarczy kompleksowe wsparcie rodzinom mające na celu nabycie lub przywrócenie im zdolności do spójnego i satysfakcjonującego życia.
Dostarczonych zostanie 1000 h specjalistycznych usług : psychologicznych, socjalnych , zawodowych i pedagogicznych itp. dla minimum 50 rodzin czyli co najmniej 150 osób (zgodnie z potrzebą dla wszystkich członków rodzin) oraz cykl zajęć socjoterapeutyczno –integracyjnych dla dzieci i młodzieży doświadczających istotnych trudności rodzinnych lub emocjonalnych.
Część młodzieży i dzieci z grupy uczestników projektu zostanie podzielona na 3 grupy po 15 osób dzieci i młodzież otrzyma wsparcie w postaci cyklu warsztatu rozwijającego umiejętności społeczne, rozwój osobisty i przedsiębiorczość. Każda z grup będzie mogła uczestniczyć w 15 dniach warsztatowo-szkoleniowych (łącznie 45 dni szkoleń) oraz uczestniczyć będzie w 4 wycieczkach (w tym jedna integracyjna na którą zaproszeni będą również rodzice dzieci). Bieżące wsparcie rodzinom uczestniczącym w projekcie dostarczać będzie opiekun uczestników – asystent rodziny.
Osoba do kontaktu
Wanda Wagner-Morcinczyk
wanda.wagner@wp.pl
505287466
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • poradnictwo dla rodzin
  • usługi asystenckie
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0023/17-00
Całkowita wartość projektu
418 750,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
393 750,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl