Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Złota jesień - usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne

Nazwa wnioskodawcy
OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 30-04-2019
Opis projektu
Realizacja kompleksowego programu prozdrowotnego uwzględniającego integrację opieki geriatrycznej z innymi formami świadczenia zdrowotnymi i społecznymi. Wsparcie zostanie skierowane do 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek.
Projekt gwarantuje usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne niezbędne do realizacji celów projektu, tj.
• rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,
• zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,
• wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.
Osoba do kontaktu
Beata Kipigroch
kipigrochagnieszka@gmail.com
77 444 40 52 Agnieszka Kolanko-Wiśniewska
aw-consulting@wp.pl
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0050/16-00
Całkowita wartość projektu
1 750 752,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 654 460,64 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl