Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym chorego".

Nazwa wnioskodawcy
"REMED" RENATA BIENIAS
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 31-07-2018
Opis projektu
Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do personelu służb świadczących usługi zdrowotne. Celem głównym projektu jest zapewnienie usług opiekuńczo –pielęgniarskich w warunkach domowych osobie starszej i schorowanej w wymiarze średnio 3 dziennie przez 5 dni w tyg. w zamian za opiekunów faktycznych. Działania projektu:
- rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego,
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy medycznej dla personelu medycznego świadczącego usługi na rzecz osób starszych, w tym niesamodzielnych.
Osoba do kontaktu
Renata Bienias
reniabienias@poczta.fm
697609701
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0055/16-00
Całkowita wartość projektu
455 147,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
430 114,38 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl