Tytuł projektu: Po-MOC ma MOC!

Nazwa wnioskodawcy
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PARASOL
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2018
do: 31-05-2019
Opis projektu
Projekt zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, m.in. poprzez:
- asystenturę
- rodziny wspierające,
- konsultacje,
- poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie- jako działanie uzupełniające (mobilna praca specjalistów wraz z towarzyszeniem przy załatwianiu spraw),t
- terapię i mediację,
- organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.
Wsparciem obejmiemy 20 rodzin z trudnościami w wypełnianiu ról wychowawczych. .
Osoba do kontaktu
Marzena Głogowska-Szukszto
marzenagsz@o2.pl
602767926
Grupy docelowe
  • Nauczyciele
  • Pracujący
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • poradnictwo dla rodzin
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0029/17-00
Całkowita wartość projektu
439 000,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
414 500,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Grodków
  • gmina Tułowice

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl