Tytuł projektu: Myśl o sobie - dbaj o zdrowie! - kompleksowa interwencja edukacyjno-zdrowotna oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy na terenie subregionu południowego Województwa Opolskiego.

Nazwa wnioskodawcy
MAJCHRZYK PIOTR TRANS-MEDYK RATOWNICTWO
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 31-01-2020
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców woj.opolskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy :
- zmniejszenie zachorowalności na choroby metaboliczne poprzez przebadanie pod kątem nadwagi/otyłości oraz pod kątem cukrzycy,
- przeprowadzenie szeregu działań informacyjno edukacyjnych, a także objęcie kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Działania informacyjno-edukacyjne będą prezentowane podczas rozmaitych wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych w województwie opolskim, będą rozmieszczone namioty, w których dokonywane będą badania, a także przeprowadzony urozmaicony program dietetyczno-aktywnościowy, w tym warsztaty kulinarne, szkolenia zdrowotne, zajęcia sportowe etc.
Osoba do kontaktu
Katarzyna Błędkowska
k.bledkowska@zaga.pl
77 421 24 73 Katarzyna Gnacy-Stapowicz
k.gnacy-stapowicz@zaga.pl
Grupy docelowe
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • cukrzyca
  • nadwaga
  • otyłość
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0001/17-00
Całkowita wartość projektu
2 970 335,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
2 806 966,57 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat głubczycki
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  • powiat krapkowicki
  • powiat strzelecki

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl