Tytuł projektu: Pogodna Jesień Życia w powiecie namysłowskim

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0019/17-00
Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA EKSPERT - KUJAWY
Całkowita wartość projektu
1 998 499,20 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 888 581,72 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 31-12-2019
Lokalizacja projektu
powiat namysłowski, gmina Domaszowice, gmina Namysłów, gmina Pokój, gmina Świerczów, gmina Wilków,
Osoba do kontaktu
Anna Pawłowska
anna.pawlowska@ekspert-kujawy.pl
523576215
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie powiatu namysłowskiego. .
Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez 4 zadania:
1.Organizacja środowiskowego centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
2.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania;
3.Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania osób niesamodzielnych.
4.Wsparcie opiekunów faktycznych.
Projekt skierowany jest do dwóch grup zamieszkałych w powiecie namysłowskim:
1. 70 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
2. 20 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl