Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego żłobka w Kluczborku

Nazwa wnioskodawcy
"WILCZEK" MONIKA WILCZEK-WOLNICKA
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2018
do: 31-01-2020
Opis projektu
Projekt polega na utworzeniu 16 nowych miejsc opieki żłobkowej w nowym żłobku w Kluczborku. Skierowany jest do kobiet pracujących opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osiągających niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący), zamieszkałych lub zatrudnionych w gminie Kluczbork.
W ramach projektu udzielone zostanie 16 uczestnikom wsparcie w zakresie zapewnienia całodziennej opieki nad ich dziećmi przez okres 12 miesięcy. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu co najmniej 75% uczestników projektu powróci do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
Na potrzeby żłobka zostaną zaadaptowane pomieszczenia na parterze budynku. Wśród zadań do wykonania w ramach projektu znajdą się:
1. Adaptacja lokalu na potrzeby żłobka,
2. Wyposażenie łazienki w żłobku,
3. Wyposażenie żłobka w naczynia i sprzęt do serwowania potraw,
4. Wyposażenie żłobka w meble,
5. Wyposażenie żłobka w zabawki dla dzieci,
6. Wyposażenie żłobka w sprzęt,
7. Zapewnienie funkcjonowania żłobka przez okres 12 miesięcy.
Osoba do kontaktu
Katarzyna Janiuk
k.janiuk@kcfe.pl
814400003
Grupy docelowe
  • Pracujący
Zagadnienia kluczowe
  • opieka nad dziećmi do lat 3
Działanie
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Nr wniosku
RPOP.07.06.00-16-0013/18-00
Całkowita wartość projektu
222 404,05 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
200 163,63 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat kluczborski

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl