Tytuł projektu: Opolskie dla rodziców i dzieci III

Nazwa wnioskodawcy
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Okres realizacji projektu
od: 01-02-2020
do: 31-03-2022
Opis projektu
Projekt zakłada wsparcie dla 130 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. Pomoc skierowana do opiekunów dzieci do lat 3 polegała będzie na zaproponowaniu rodzicom opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na pracę w województwie opolskim i związanym z tym zapotrzebowaniem na powroty na rynek pracy rodziców przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub zasiłkach macierzyńskich i opiekujących się małymi dziećmi. Dodatkowym czynnikiem jest występujący na Opolszczyźnie deficyt miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Osoba do kontaktu
Katarzyna Dżugaj-Wolny
k.wolny@wup.opole.pl
77 54 16 541
Grupy docelowe
  • Pracujący
Zagadnienia kluczowe
  • opieka nad dziećmi do lat 3
  • żłobek
Działanie
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Nr wniosku
RPOP.07.06.00-16-0001/19-00
Całkowita wartość projektu
2 059 200,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 853 280,00 [PLN]
Lokalizacja projektu

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl