Tytuł projektu: "ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ W II POŁOWIE ŻYCIA" - KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG ZDROWOTNYCH DLA SENIORÓW.

Nazwa wnioskodawcy
EUROMEDYK A. SOCHACKI, T. SOCHACKI SPÓŁKA JAWNA
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 30-09-2018
Opis projektu
Projekt polega na stworzeniu kompleksowej oferty usług zdrowotnych w ramach tworzenia nowych miejsc opieki medycznej (w tym długoterminowej) z elementami rehabilitacji ruchowej.
Projekt w zakresie nowych form opieki medycznej skierowany będzie wyłącznie do osób starszych, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uzupełnieniem projektu będzie m. in:
- stworzenie wypożyczalni sprzętu i materiałów do opieki medyczno-rehabilitacyjnej.
Wsparciem projektu zostanie objętych łącznie 130 osób (w tym 100 kobiet i 10 osób niepełnosprawnych).
Osoba do kontaktu
Andrzej Sochacki
zul.opole@wp.pl
77 441 32 95
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0051/16-00
Całkowita wartość projektu
1 738 961,85 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 643 318,93 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • miasto Opole
  • gmina Turawa

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl