SPRZĘT DLA MADAGASKARU!

Udało się skutecznie zakończyć rozpoczęte na początku roku starania, dotyczące  pomocy w wyposażeniu tworzonego oddziału neonatologicznego w szpitalu  Clinique Ave Maria w Antsirabe na Madagaskarze.

O pomoc do wicemarszałka Romana Kolka zwróciła się siostra Małgorzata Langner – Franciszkanka Misjonarka Maryi. Klinika, w której pracuje s. Małgorzata to klinika położnicza. Obok oddziału położniczego działa tam oddział wewnętrzny, chirurgiczny, pediatryczny, laboratorium, blok operacyjny, RTG i USG.  Placówka przyjmuje bardzo dużo chorych oraz rodzących kobiet, a także dzieci przedwcześnie urodzone, co jest następstwem panujących tam ciężkich warunków życiowych, tj.: brak pożywienia, higieny, wielu chorób, braku środków finansowych, itp.  Z wielkim trudem powstaje także oddział dla wcześniaków i żeby mógł dobrze funkcjonować, wymaga doposażenia w sprzęt medyczny ratujący życie wcześniaków. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli szpital rozwija się coraz bardziej.

Dlatego odzew z naszej strony był szybki – dzięki temu, że opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zakupiło dużą ilość sprzętu najnowszej generacji, dysponowało sprzętem, który był sprawny technicznie i nadawał się jeszcze do użycia. Dyrektor szpitala Edward Puchała pozytywnie więc odpowiedział na prośbę siostry Małgorzaty.

Opolski szpital przekazał:

  • 10  pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych
  • 4 inkubatory
  • 2 lampy do fototerapii
  • Urządzenie monitorujące
  • Budkę tlenową dla noworodków
  • Wózek do transportu niemowląt

Prawdziwym wyzwaniem okazał się jednak  transport sprzętu na Madagaskar. Dzięki osobistemu zaangażowaniu wicemarszałka Romana Kolka, który uruchomił całą rzeszę dobrych serc, udało się bezkosztowo sprzęt dostarczyć do celu. Zaangażowali się w to m.in. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ,,Barka” i ks. Józef Krawiec, którzy zorganizowali transport sprzętu z Opola do Warszawy. Opolska firma Aresto Med  cały sprzęt spakowała, przygotowała niezbędne dokumenty i nadzorowała procedurę odprawy w Urzędzie Celnym w Opolu. Dodatkowo firma do sprzętu przekazanego przez Szpital  dołożyła dwa wysokiej klasy aparaty USG i kilka wag do ważenia noworodków. I wreszcie Biuro podróży Nowa Itaka przejęło na siebie cały koszt transportu z Warszawy aż do szpitala Clinique Ave Maria w Antsirabe na Madagaskarze.

Marszałkowie Andrzej Buła i Roman Kolek, którzy poinformowali o tym na konferencji prasowej, zadeklarowali także dalszą pomoc regionu dla tej kliniki.