Senior ma głos i moc

Program Opolskie dla Rodziny nabiera rozpędu! Zgodnie z jego przesłaniem tworzone jest Forum Seniorów województwa opolskiego. Opolska Karta Rodziny i Seniora wspiera tę inicjatywę i jest gotowa do współpracy z lokalnymi środowiskami senioralnymi.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne, które ma doprowadzić do utworzenia Forum Seniorów Województwa Opolskiego.

O tym, że temat jest niezwykle istotny świadczyła liczba przybyłych – największa sala konferencyjna pękała w szwach, trzeba było dostawić rzędy krzeseł.

Witając seniorów marszałek województwa, Andrzej Buła, mówił, iż warto poznawać świat poprzez doświadczenia ludzi dojrzałych, ich spojrzenie i relacje. Na pytanie, jak wyobraża sobie działalność forum, powiedział, że niedawno samorząd rozpoczął współpracę z forum młodzieży. – Zaczęliśmy się tej współpracy uczyć. Okazało się, że mamy fajnych partnerów do rozmowy. Myślę, że podobnie będzie w przypadku forum seniorów. Chcielibyśmy, aby wasz głos był słyszalny, pomagał przy tworzeniu budżetu, w kwestiach ochrony zdrowia i opieki społecznej powiedział.

Swoją wolę współpracy zadeklarował także Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku, zapraszając seniorów na sesje i zachęcając do artykułowania swoich problemów.

Forum, które liczyć będzie 36 osób, ma się spotykać co najmniej dwa razy do roku. I poprzez powołane stałe lub czasowe zespoły robocze rozwiązywać, zgłaszać i opiniować ważne dla środowiska problemy.

W trakcie spotkania seniorzy zwracali uwagę m.in. na potrzebę edukacji i przeciwdziałanie e-wykluczeniu, lepszej integracji środowiskowej, usuwaniu barier architektonicznych, pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Mówiono też o potrzebie organizacji domów dziennego pobytu dla seniora, utworzeniu bazy opolskich naukowców, którzy chcieliby na zasadzie wolontariatu z seniorami popracować.

 

We wrześniu odbędą się dwa spotkania robocze seniorów, a w październiku wyodrębniona grupa robocza opracowywać będzie strategię działania Forum Seniorów.

Część działań na rzecz tej grupy społecznej odbywa się w ramach projektu „Senior ma głos”, który UMWO realizuje z Fundacją Flexi Mind. Projekt jest współfinansowany z rządowego „Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020”.

 

Zapisz