Tytuł projektu: (RE)START

Nazwa wnioskodawcy
"EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE-EUROPAISCHES BILDUNGSZENTRUM" SP. Z O.O.
Okres realizacji projektu
od: 01-06-2017
do: 31-12-2018
Opis projektu
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 48 osób):
- staże ( 29 osoby);
- szkolenia (42 osoby);
- osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem (4 osoby)
Osoba do kontaktu
Joanna Kamela
eceo@eceo.pl
77 423 22 45
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • staże
  • szkolenia
Działanie
7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Nr wniosku
RPOP.07.02.00-16-0026/16-00
Całkowita wartość projektu
606 365,65 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
575 855,65 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl