Tytuł projektu: Akademia Kompetencji

Nazwa wnioskodawcy
GMINA POLSKA CEREKIEW
Okres realizacji projektu
od: 01-06-2017
do: 31-07-2019
Opis projektu
Projekt skierowany jest do szkół Gminy Polska Cerekiew, tj. gimnazjum i szkoły podstawowej w Polskiej Cerekwi oraz do szkoły podstawowej we Wroninie.
W ramach projektu przewidziane są zadania:
- rozwijanie kompetencji kluczowych z języków obcych i matematyki,
- rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez edukację kulturalną,
- rozwijanie kompetencji kluczowych w pierwszym etapie edukacyjnym,
- rozwijanie kompetencji przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu i doświadczenia,
- wsparcie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Szkolny Punkt Informacji i Kariery,
- rozwijanie kompetencji kluczowych podczas wyjazdów edukacyjnych w formie "Zielonej Szkoły".

Osoba do kontaktu
Aneta Piela
anetap3@poczta.onet.pl
77 480 14 60 Dariusz Freitag
darfrei@poczta.onet.pl
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0002/16-00
Całkowita wartość projektu
773 756,25 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
733 256,25 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Polska Cerekiew

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl