Tytuł projektu: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz

Nazwa wnioskodawcy
Gmina Kietrz
Okres realizacji projektu
od: 01-09-2016
do: 30-06-2017
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 378 uczniów i 36 nauczycieli z 4 szkół z terenu gminy Kietrz: Szkoła Podstawowa w Kietrzu; Szkoła Podstawowa w Nowej Cerekwi; Gimnazjum w Kietrzu oraz Liceum Ogólnokształcące w Kietrzu. W ramach projektu będą realizowane m.in.:
- zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań rozwijające zdolności uczniów;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
- wyjazdy edukacyjne;
- szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK do prowadzenia zajęć.
Ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne do szkół.
Osoba do kontaktu
Sylwia Maciaszczyk
promocja@kietrz.pl
77 485 43 56
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0071/15-00
Całkowita wartość projektu
359 552,91 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
341 503,35 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Kietrz

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl