Tytuł projektu: CIS w Nysie - nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej

Nazwa wnioskodawcy
GMINA NYSA
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2016
do: 29-09-2017
Opis projektu
Przedmiotem projektu będzie utworzenie 10 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w ramach nyskiego Centrum Integracji Społecznej:
- spotkania z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym oraz z psychologiem;
- wyjścia integracyjne;
- warsztaty tematyczne;
- doposażenie placówki.
Osoba do kontaktu
Katarzyna Bronowska
inicjatywy2@www.nysa.pl
77 408 05 49 Lidia Barcik
inicjatywy@www.nysa.pl
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • doradztwo
  • poradnictwo psychologiczne
  • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0013/15-00
Całkowita wartość projektu
308 320,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
292 904,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Nysa

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl