Tytuł projektu: Bądź aktywny II - kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. Opolskiego

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 31-08-2020
Opis projektu
Celem głównym projektu jest aktywizacja społ. 56 os. (22K/34M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (dysfunkcja słuchu) poprzez organizację usług asystenckich. Usługi asystenckie świadczone na rzecz os. z dysfunkcją słuchu uzupełnione zostaną o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Działania projektowe świadczone na rzecz os. niesłyszących uzupełnione będą o działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi (40os. 33K/7M) oraz działania uświadamiające prowadzone dla os. z terenu woj. opolskiego w okresie 08.2017r.-07.2020r. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb społeczności os. niesłyszących.
Osoba do kontaktu
Magdalena Popławska
biuro@pzgopole.pl
223519312
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0014/17-00
Całkowita wartość projektu
2 083 031,28 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 964 749,91 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl