O konkursie

Konkurs „Opolskie dla Rodziny” jest jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Po kilku latach funkcjonowania Programu „Opolskie dla Rodziny”, chcielibyśmy wyróżnić działania podejmowane na rzecz rodzin przez gminy i powiaty, a z drugiej strony przez pracodawców z naszego regionu. Uhonorować chcielibyśmy również Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym ma dziś ogromne znaczenie! W naszym regionie, na różnych szczeblach,  podejmowanych jest wiele ciekawych działań służących wspieraniu rodziny, o których warto mówić głośno. Chcielibyśmy również zachęcić różne podmioty życia społeczno-gospodarczego do podejmowania i propagowania działań prorodzinnych oraz prosenioralnych w województwie opolskim.

Regulamin Konkursu został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego i jest zamieszczony z wszystkimi załącznikami TUTAJ

Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 1 do 31 marca 2018 r.