Laureaci Konkursu w Brukseli

O tym, jak funkcjonują i mogą funkcjonować miejsca przyjazne rodzinie, mogli dowiedzieć się uczestnicy wyjazdu do Brukseli, koordynowanego przez Dom Polski Południowej (DPP). Dom to placówka, która w stolicy UE reprezentuje interesy województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Jej uczestnikami byli m.in. laureaci konkursu „Opolskie dla rodziny”, czyli pracodawcy przyjaźni rodzinie.  Przedstawiciele Krainy Marzeń – dwujęzycznego żłobka i przedszkola z Opola, PHU AGRO-AS Z. Bednarski & A. Sajdutka Sp. J., Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Opolu i Royal School Centrum Języków Obcych w Opolu spotkali się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz brukselskich instytucji i zajmujących się problematyką rodzinną.

Wizytę która odbyła się w dniach od 25 do 27 września, zorganizowało województwo opolskie – region odpowiedzialny w Domu Polski Południowej za kwestie związane z demografią i wpływem niekorzystnych przemian demograficznych na gospodarkę i społeczeństwo.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z polskimi europarlamentarzystami: Danutą Jazłowiecką, Różą Thun i Janem Olbrychtem. Rozmawiano o propozycjach zmian w zakresie urlopów rodzicielskich i opiekuńczych, które są obecnie przedmiotem obrad Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także o przyszłym budżecie EU i wsparciu regionów dotkniętych depopulacją.  Spotkanie z Philippem Seidelem z AGE Platform, zajmującej się tematyką osób starszych, było okazją do dyskusji o sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i o tzw. „pokoleniu kanapkowym”, czyli osobach które próbują godzić wychowywanie dzieci z opieką nad niesamodzielnymi rodzicami.

Inspirujące były odwiedziny w federalnym Ministerstwie Spraw Społecznych, które 10 lat temu wprowadziło nowy model funkcjonowania. Pracownicy ministerstwa mogą wybrać miejsce pracy – nikt nie ma przypisanego na stałe biurka, a jeżeli pracownicy preferują pracę w domu, też mają taki wybór. Podobne zasady dotyczą godzin pracy i czasu, jaki pracownicy poświęcają na wykonanie obowiązków zawodowych. Relacje bazują na zaufaniu i partnerskim współdziałaniu, a coroczna ocena pracowników ma formę rozmowy z przełożonym i opiera na rezultatach. Nie bez znaczenia jest przyjazna przestrzeń pracy – kolorowe i funkcjonalnie zaaranżowane wnętrza, uwzględniające potrzeby pracy biurowej i w zespole, jak również w zakresie obsługi klientów. Taki system organizacji pracy w wymagał nie tylko czasu, ale przede wszystkim zmiany mentalnej pracowników.  Uczestnicy wizyty zgodnie stwierdzili, że pojedyncze rozwiązania już funkcjonują na gruncie polskim lub można je próbować wdrażać w polskich warunkach.

W wizycie wzięli również udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Krakowa oraz Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Dobra współpraca pomiędzy województwami, ciekawe spotkania oraz doskonała organizacja wizyty przez przedstawiciela województwa opolskiego w DPP, pana Pawła Bliźnickiego, pozwoliły na prowadzenie ożywionych dyskusji, dostarczyły także wielu inspiracji do działania.