Dla GMIN I POWIATÓW

Szanowni Włodarze Gmin i Powiatów!

Po kilku latach funkcjonowania Programu „Opolskie dla Rodziny” chcielibyśmy wyróżnić również działania podejmowane na rzecz rodzin oraz seniorów przez przez władze gmin i powiatów naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do Konkursu „Opolskie dla Rodziny”, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Zachęcamy do pochwalenia się tym, co robicie Państwo dla swoich mieszkańców na co dzień! Wiemy, że niepowtarzalnych prorodzinnych inicjatyw w regionie jest całe mnóstwo!

W kategorii „Opolski Samorząd dla Rodziny”, Laureaci zostaną wyłonieni w podkategoriach:

  • gmina miejska i miejsko-wiejska
  • gmina wiejska
  • powiat

Aby wziąć udział w Konkursie, wystarczy wypełnić Kartę Zgłoszenia  * i odesłać ją do 31 marca br.:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: rodzina@opolskie.pl – Karta zgłoszenia powinna być podpisana i zeskanowana
  • lub w wersji papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
z dopiskiem „Konkurs Opolskie dla Rodziny”.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 77 44 82 200 i 77 44 82 176.

* Prosimy nie sugerować się liczbą 100 znaków w Karcie zgłoszenia, można napisać duuuużo więcej 🙂