Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Regulamin OKRiS – pobierz (plik PDF, 604.42 KB)

zał.1. Wzór karty  – pobierz (plik PDF, 201.12 KB)

zał.2. Wzór wniosku –  pobierz (plik PDF, 515.28 KB)

zał.2a. Potwierdzenie odbioru – pobierz (plik PDF, 304.15 KB)

zał.3a. Deklaracja dla przedsiębiorców – pobierz (plik PDF, 353KB)

zał.3b. Deklaracja dla instytucji kultury – pobierz (plik PDF, 344KB)

zał.4. Oświdczenie dot. przedłużenia ważności OKRIS  –  pobierz (plik PDF, 305KB)

zał.5. Oświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną –  pobierz (plik PDF, 309KB)

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, napisz do nas rodzina@opolskie.pl
lub zadzwoń 77 44 82 200 lub 201.