Unia Europejska rozpoczyna dyskusję na temat demografii

Komisja w Parlamencie Europejskim, zajmująca się rozwojem w Europie, przygotowuje raport dotyczący wyludniania się kontynentu. Europoseł Danuta Jazłowiecka argumentuje, że zgodnie z badaniami osoby 65+ są znacznie bardziej otwarte na zmiany niż młodzież. Problemem jest wykluczenie cyfrowe i dostęp do Internetu w grupie seniorów.

Procesy demograficzne powinny przynosić zmiany, które obejmą wszystkie grupy społeczne. Danuta Jazłowiecka jest zwolenniczką szerszej dyskusji na temat demografii w Parlamencie Europejskim. Jak zaznacza, do tej pory tego typu dyskusje nie były prowadzone. Dziś Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej opracowuje dokumenty związane z demografią. Komisję Parlamentu zainteresował program Opolskie dla Rodziny.

Więcej w rozmowie, którą z europoseł Danutą Jazłowiecką, przeprowadził Piotr Wrona.