Twoja Mapa Korzyści

Tutaj możesz znaleźć projekty dla Ciebie i Twojej rodziny. Kliknij w mapkę lub użyj filtrów, żeby zobaczyć, jakie działania realizowane są w Twoim miejscu zamieszkania.

Filtruj:

Wybierz okres realizacji projektu:
 

Wyniki filtrowania

Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
„Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”
- Projekt zakończony
Bezrobotni
Niepełnosprawni
teren całego województwa opolskiego
„Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2.”
- Projekt zakończony
Matka i dziecko - zdrowie
miasto Opole
powiat opolski
„Ławeczka i asystencja” - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- Projekt zakończony
Seniorzy
gmina Prudnik
„Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"
- Projekt trwający
Nauczyciele
Uczniowie
gmina Brzeg
„Pensjonat Seniora” - zwiększenie dostępu do nowoczesnej i kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
- Projekt zakończony
Niepełnosprawni
Seniorzy
powiat kędzierzyńsko-kozielski

Stan na dzień 20.12.2022 r.

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl