Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości osób po 50 roku życia z woj. opolskiego, zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.

Nazwa wnioskodawcy
EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2016
do: 30-09-2018
Opis projektu
W ramach projektu zostanie zrealizowanie wsparcie w zakresie:
- diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych,
- wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- oraz wsparcie pomostowe - doradczo-szkoleniowe i finansowe.
- monitoringu trwałości nowo utworzonych działalności gospodarczych.

Projekt obejmuje wsparciem osoby, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie, tj:
- 45 osoby po 50 roku życia,
- 3 osoby z niepełno sprawnościami.
Osoba do kontaktu
Jadwiga Silarska
j.silarska@biuroprojektu.eu
504808005 Żaneta Pawelec
z.pawelec@biuroprojektu.eu
Grupy docelowe
 • Bezrobotni
 • Seniorzy
 • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
 • szkolenia
 • zakładanie działalności gospodarczej
Działanie
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Nr wniosku
RPOP.07.03.00-16-0052/16-00
Całkowita wartość projektu
2 066 400,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
2 033 028,47 [PLN]
Lokalizacja projektu
 • gmina Lubsza
 • gmina Baborów
 • gmina Branice
 • gmina Kietrz
 • gmina Pawłowiczki
 • gmina Wołczyn
 • gmina Domaszowice
 • gmina Świerczów
 • gmina Kamiennik
 • gmina Korfantów
 • gmina Łambinowice
 • gmina Skoroszyce
 • gmina Radłów
 • gmina Zębowice
 • gmina Biała
 • gmina Lubrza
 • gmina Zawadzkie

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl