Tytuł projektu: "Rodzina, tu życie się zaczyna"

Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA "PLAN B"
Okres realizacji projektu
od: 15-10-2020
do: 31-12-2021
Opis projektu

Projekt zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności poprzez:
• poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
• pomoc prawną,
• wsparcie terapeutyczne i mediację,
• usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.
Wsparciem obejmiemy min.12 rodzin zamieszkujących powiat nyski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, priorytetowo doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Osoba do kontaktu
Paulina Sobek
p.sobek@o2.pl
663615026
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • usługi pracy z rodziną
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0031/20-00
Całkowita wartość projektu
403 500,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
380 500,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Głuchołazy
  • gmina Korfantów
  • gmina Nysa
  • gmina Otmuchów
  • gmina Paczków

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl