Tytuł projektu: KIS w Gminie Krapkowice szansą na lepsze jutro!

Nazwa wnioskodawcy
Miejski Klub Sportowy "Suples" w Krapkowicach
Okres realizacji projektu
od: 01-06-2016
do: 30-11-2017
Opis projektu
Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.:
- utworzenie Klubu Integracji Społecznej;
- organizacja kursów/szkoleń/warsztatów;
- staże;
- poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawno-obywatelskie.
Łącznie w projekcie przewiduje się wsparcie 60 osób.
Osoba do kontaktu
Andrzej Świerczek
andrzejswierczek@interia.pl
512 220 786 Marzenna Gazurek-Starczynowska
mgazurek@gmail.com
502 237 305
Grupy docelowe
  • Bezrobotni
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • doradztwo
  • poradnictwo prawne
  • poradnictwo psychologiczne
  • staże
  • szkolenia
Działanie
8.2 Włączenie społeczne
Nr wniosku
RPOP.08.02.00-16-0010/15-00
Całkowita wartość projektu
1 400 616,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 328 016,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Krapkowice

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl