Tytuł projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim.

Nazwa wnioskodawcy
MĄCZKA - LEKARZE GINEKOLODZY - SPÓŁKA PARTNERSKA
Okres realizacji projektu
od: 01-11-2019
do: 30-12-2021
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu matek i dzieci.
Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do:
• kobiet w ciąży i w okresie połogu,
• noworodków i dzieci do 2 r. ż. ,
• personelu służb świadczących usługi zdrowotne.
Kobiety w ciąży i w okresie połogu zostaną objęte wsparciem w zakresie:
• badań prenatalnych,
• mobilnej opieki okołoporodowej,
• poradnictwa specjalistycznego.
Noworodki i dzieci do 2 r. ż. w zakresie: pogłębionej diagnostyki rozwoju dziecka oraz niwelowania nieprawidłowości w rozwoju. Personel służb świadczących usługi zdrowotne zostanie przeszkolony w obszarze opieki okołoporodowej.
Grupy docelowe
  • Matka i dziecko - zdrowie
Zagadnienia kluczowe
  • opieka nad kobietą w ciąży
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0002/19-00
Całkowita wartość projektu
4 030 094,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
3 804 494,50 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat brzeski
  • powiat nyski

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl