Tytuł projektu: "Moja mama pracuje - utworzenie i prowadzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Prudnik"

Nazwa wnioskodawcy
ROLA JOANNA "PRESTIGE" OŚRODEK SZKOLENIOWY
Okres realizacji projektu
od: 01-04-2021
do: 31-01-2022
Opis projektu
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i umożliwienie powrotu na rynek pracy 15 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3, pracujących - powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dzieci do lat 3 (z urlopu macierzyńskiego) oraz osiągające niskie dochody zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. opolskiego, powiat prudnicki, teren gminy Prudnik, w tym niepełnosprawnych, poprzez utworzenie 15 nowych, wysokiej jakości miejsc opieki dla dzieci do lat 3.
Zakładane rezultaty:
• 15 kobiet powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu;
• w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 15 kobiet pracujących oraz zostanie utworzonych 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
• 1 obiekt zostanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizowane działania:
1.Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - dostosowanie i wyposażenie,
2. Realizacja zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych,
3. Bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
.

.
Osoba do kontaktu
Bogumił Bednarczyk
bogumilbed@poczta.ont.pl
660763488
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka nad dziećmi do lat 3
  • żłobek
Działanie
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Nr wniosku
RPOP.07.06.00-16-0005/20-00
Całkowita wartość projektu
453 595,77 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
407 215,60 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Prudnik

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl