Tytuł projektu: Żłobek Kraina Skrzatów szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Nazwa wnioskodawcy
TERESA GOLA-NOGAJ ŻŁOBEK KRAINA SKRZATÓW
Okres realizacji projektu
od: 03-02-2020
do: 15-04-2022
Opis projektu
Celem projektu jest umożliwienie rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym powrotu do pracy poprzez utworzenie 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi, doposażenie ich w niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz utrzymanie 12 istniejących miejsc w Niepublicznym Żłobku Kraina Skrzatów w Krapkowicach .
Grupa docelowa to dzieci w wieku do 3 lat z terenu woj. Opolskiego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Łącznie projektem objętych zostanie 22 dzieci w wieku do 3 lat.
Wsparcie skierowane jest do osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, głównie przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osiągających niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).
Osoba do kontaktu
Beata Duk-Kosok
info@bd-consulting.com.pl
607963770
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • opieka nad dziećmi do lat 3
  • żłobek
Działanie
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Nr wniosku
RPOP.07.06.00-16-0012/19-00
Całkowita wartość projektu
332 175,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
298 957,50 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Krapkowice

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl