Tytuł projektu: Pilotażowy program medycznych świadczeń pielęgnacyjnych

Nazwa wnioskodawcy
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ
Okres realizacji projektu
od: 01-01-2017
do: 30-04-2020
Opis projektu
Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia świadczenia medycznych usług o charakterze opiekuńczym realizowanego przez profesjonalnych opiekunów medycznych,
Przeprowadzona zostanie rekrutacja grupy 5 kandydatek na opiekunki medyczne, które skierowane zostaną do odbycia przeszkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach dot. nabywania kompetencji zawodowych
Osoba do kontaktu
Roman Sadowski
roman.s@silesia.pl
77 453 12 41
Grupy docelowe
 • Uczniowie
 • Pracujący
 • Bezrobotni
Zagadnienia kluczowe
 • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0061/16-00
Całkowita wartość projektu
1 201 072,56 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 135 013,54 [PLN]
Lokalizacja projektu
 • gmina Baborów
 • gmina Pokój
 • gmina Zębowice
 • gmina Dąbrowa
 • gmina Dobrzeń Wielki
 • gmina Murów
 • gmina Prószków
 • gmina Turawa
 • gmina Izbicko
 • gmina Kolonowskie

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl