Tytuł projektu: Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0030/16-00
Nazwa wnioskodawcy
MAJCHRZYK PIOTR TRANS-MEDYK RATOWNICTWO
Całkowita wartość projektu
2 328 732,75 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
2 200 652,44 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2016
do: 31-05-2019
Lokalizacja projektu
powiat kluczborski, powiat namysłowski, powiat oleski, gmina Brzeg, gmina Skarbimierz, gmina Grodków, gmina Lewin Brzeski, gmina Olszanka,
Osoba do kontaktu
Natalia Majchrzyk
cukrzyca@trans-medyk.pl
77 421 24 73
Opis projektu
Mając na uwadze utrudniony dostęp do usług w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i niską świadomość dotyczącą ich zapobiegania u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie projekcie zaplanowano udział ww. grupy osób na poziomie 42% (294 osoby).
Cele projektu:
- zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi, otyłości i cukrzycy dzięki identyfikacji osób chorych
- zaoferowanie chorym kompleksowego wsparcia w postaci usług zdrowotnych i działań informacyjno-promocyjnych.
Grupy docelowe
  • Uczniowie
Zagadnienia kluczowe
  • cukrzyca
  • nadwaga
  • otyłość

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl