Tytuł projektu: Bliżej siebie

Nazwa wnioskodawcy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
Okres realizacji projektu
od: 02-05-2016
do: 31-07-2018
Opis projektu
Projekt obejmuje wsparciem wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez m.in.:
- warsztaty społeczno-integracyjne oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
- szkolenia dla rodzin zastępczych
Osoba do kontaktu
Iwona Rudnicka-Hrynyszyn
kluczbork@pcpr-kluczbork.pl
77 418 00 30
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • piecza zastępcza
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0014/15-00
Całkowita wartość projektu
620 750,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
586 608,75 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat kluczborski

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl