Tytuł projektu: "Moje wewnętrzne JA" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także os. w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Nazwa wnioskodawcy
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU
Okres realizacji projektu
od: 01-07-2017
do: 31-07-2019
Opis projektu
Projekt ma celu ograniczenie zachorowalności na raka jelita grubego i tym samym przedłużenia aktywności zawodowej pracowników.
W ramach projektu przewiduje się:
- wykonywanie badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu wraz z możliwością dojazdu na badanie i zapewnieniem opieki nad osobą niesamodzielną,
- zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń dot. badań u WN i Partnera
- usuwanie zmian łagodnych (polipów) jelita grubego
Badania skierowane są do osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
Osoba do kontaktu
Małgorzata Minkiewicz
minkieiwcz@wcm.opole.pl
77 452 07 45
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • kolonoskopia
Działanie
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej
Nr wniosku
RPOP.07.04.00-16-0001/17-00
Całkowita wartość projektu
5 869 975,02 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
5 576 397,89 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl