Tytuł projektu:

Nazwa wnioskodawcy
Okres realizacji projektu
od: 01-01-1970
do: 01-01-1970
Opis projektu
Osoba do kontaktu
Grupy docelowe
Zagadnienia kluczowe
 • aktywizacja zawodowa
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja społeczna i zawodowa
 • aktywizacja społeczno-zawodowa
 • aktywizacja zawodowa
 • asystenckie
 • badania prenatalne
 • bezzwotne wsparcie finansowe
 • centrum rehabilitacji
 • cukrzyca
 • doposażenie stanowisk pracy
 • doradztwo
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja przedszkolna
 • kampania informacyjna
 • kolonoskopia
 • koronawirus COVID – 19
 • kursy
 • Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje
 • kursy zawodowe
 • mobilna opieka okołoporodowa
 • nadwaga
 • nauczanie zdalne
 • nauka zdalna - Covid
 • niepełnosprawnych
 • opieka geriatryczna
 • opieka nad dziećmi do lat 3
 • opieka nad kobietą w ciąży
 • Opolskie Regionalne Centrum Alzheimera
 • OPOLSKIE REGIONALNE CENTRUM ALZHEIMEROWSKIE II
 • osoby niesamodzielne
 • osoby z dysfunkcją słuchu
 • otyłość
 • otyłość i cukrzyca
 • piecza zastępcza
 • podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli
 • podniesienie kwalifikacji
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu
 • poradnictwo dla rodzin
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • praca socjalna
 • prace interwencyjne
 • praktyki
 • praktyki zawodowe
 • problemy opiekuńczo-wychowawcze
 • profilaktyka raka jelita grubego
 • profilaktyka raka piersi
 • profilaktyka raka szyjki macicy
 • reabilitacja medyczna i fizjoterapia
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • rehabilitacja medyczna
 • rehabilitacja neurologiczna
 • rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna
 • rehabilitacja oddechowa i ogólnoustrojowa po przebiegu COVID-19
 • reintegracja społeczna i zawodowa
 • rękodzielnicze
 • remontowo-budowlane
 • seniorzy 70+
 • staże
 • studia podyplomowe dla nauczycieli
 • stypendia dla uczniów
 • szczepienia przeciw pneumokokom
 • szkolenia
 • szkolenia dla kadry medycznej z zakresu rehabilitacji pocovidowej
 • szkolenia dla nauczycieli
 • szkolenia językowe
 • szkolenia komputerowe
 • telemedycyna i teleopieka dla osób starszych
 • telemedycyna i teleopieka dla osób starszych
 • trudności wychowawcze rodzin
 • uslugi opiekuńcze
 • usługi asystenckie
 • usługi opiekuńcze
 • usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńczo-wychowawcze
 • usługi pracy z rodziną
 • usługi rehabilitacyjne
 • warsztaty gastronomiczno-cukiernicze
 • wirus SARS-COV-2
 • wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • wsparcie osób młodych
 • wsparcie osób niesamodzielnych
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
 • wsparcie sektora Ekonomii Społecznej
 • zajęcia dla uczniów
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • zdrowie
 • żłobek
 • zwiększenie możliwości zatrudnienia
Działanie
Nr wniosku
Całkowita wartość projektu
0,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
0,00 [PLN]
Lokalizacja projektu

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl