Tytuł projektu:

Nazwa wnioskodawcy
Okres realizacji projektu
od: 01-01-1970
do: 01-01-1970
Opis projektu
Osoba do kontaktu
Grupy docelowe
Zagadnienia kluczowe
 • aktywizacja zawodowa
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja zawodowa
 • badania prenatalne
 • bezzwotne wsparcie finansowe
 • cukrzyca
 • doposażenie stanowisk pracy
 • doradztwo
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja przedszkolna
 • kolonoskopia
 • koronawirus COVID – 19
 • kursy
 • kursy zawodowe
 • mobilna opieka okołoporodowa
 • nadwaga
 • nauczanie zdalne
 • opieka geriatryczna
 • opieka nad dziećmi do lat 3
 • opieka nad dziećmi do lat 4
 • opieka nad kobietą w ciąży
 • otyłość
 • piecza zastępcza
 • podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli
 • podniesienie kwalifikacji
 • poradnictwo dla rodzin
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • praca socjalna
 • prace interwencyjne
 • praktyki
 • praktyki zawodowe
 • problemy opiekuńczo-wychowawcze
 • profilaktyka raka jelita grubego
 • profilaktyka raka piersi
 • profilaktyka raka szyjki macicy
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • rehabilitacja medyczna
 • rehabilitacja neurologiczna
 • reintegracja społeczna i zawodowa
 • rękodzielnicze
 • remontowo-budowlane
 • staże
 • studia podyplomowe dla nauczycieli
 • stypendia dla uczniów
 • szczepienia przeciw pneumokokom
 • szkolenia
 • szkolenia dla nauczycieli
 • szkolenia językowe
 • szkolenia komputerowe
 • trudności wychowawcze rodzin
 • usługi asystenckie
 • usługi opiekuńcze
 • usługi rehabilitacyjne
 • warsztaty gastronomiczno-cukiernicze
 • wsparcie osób młodych
 • wsparcie sektora Ekonomii Społecznej
 • zajęcia dla uczniów
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • zdrowie
 • żłobek
 • zwiększenie możliwości zatrudnienia
Działanie
Nr wniosku
Całkowita wartość projektu
0,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
0,00 [PLN]
Lokalizacja projektu

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl